Steengoed in gebouwenzorg sinds 1974

Chemisch reinigen

Bij de chemische methode is het erom te doen, de hechte verbinding tussen vuil en ondergrond te verbreken door middel van chemische producten. De juiste keuze van deze producten, een job die voor onze specialisten geen geheimen heeft, is afhankelijk van de aard van de bevuiling, de vorm van de binding of aanhechting, en de chemische en fysische eigenschappen van de ondergrond.

Na het inzetten met het gepaste chemische product, wordt het vuil tijdens de inwerktijd losgeweekt van de ondergrond en opgelost in het reinigingsproduct. Het is aldus in een transportabele toestand veranderde vuil kan met water van het te reinigen oppervlak worden weggespoeld. Door het gebruik van water onder druk of een stroomstraal bij het afspoelen kan de werking van de chemische producten een extra mechanische ondersteuning krijgen.

Chemisch reinigen

Contacteer ons